Шокан уалиханов казакша зерттеген жерлер

 

 

 

 

Ек-ш жылдан кейн-а Шокан з класындаылардан ана емес, знен ек жас лкендерд класындаыларды да идея жаынан басып озды», - дейд брге оыан досы Г.Н.Потанин.1856 жылы Шоан ырыз елн зерттеу экспедициясына атысады. з атасы Ули де хан болан.6. «Шоан Манасты зерттеуш». Шоанны балалы шаы Сырымбет тауыны баурайында ткен. Офицер Российской армии, дипломат, чиновник российской администрации.). Чокан (Великий ученый-историк, этнограф, географ, экономист, путешественник. Шоанны айтыс болан жер? 7. Шокан Уалиханов (1835-1865). Шокан Уалиханов. Краткое описание: Талантты алым, публицист, дебиет зерттеушс, саяхатшы-географ Шо ан (шын аты.Реферат на тему Шо ан Уалиханов 1835-1865.Жизнь и деятельность Шокана Уалиханова 15 кб. мр туралы млмет. Мажан Жмабаевты «Туан жер», «Сен слу» ледерне талдау.Тегтер: Шоан Улиханов, Жоария очерктер, аза халы поэзиясыны трлер, зерттеулер, Шокан Валиханов, Жонгария очерктери, Казак халык поэзиясынын турлери, зерттеулери Шокан Уалиханов. Осы ктапты алы сзнде академик Н.

И. Шокан Уалиханов. азаты лы алымы, аартушы-демократ Ш.Ш. шоан улиханов шыармалары, шокан уалиханов казакша шыгармалар, шокан уалиханов казакша шыгарма, сочинение на казахском языке про шокана уалиханова, сочинение на.

Орысты шыысты зерттеуш алымдарыны барлыы да оны ерекше бр былыс деп танып Зерттеу. Ататы алым, кемегер ойшыл, от-жалынды азамат, орыс армиясыны патриот офицер, ер журек саяхатшы Шоан Улихановты есм жртшылыа млм. Талантты алым, публицист, дебиет зерттеушс, саяхатшы-географ Шоан (шын аты Мхаммедханафия) Шыыслы Улиханов XIX асырды екнш жартысында азастанда туан демократты, аартушылы мдениетт тыш клдерн бр. . Оны ыса да жарын мр мен ылыми ызмет а «Шоанны лылыы соншама, бз оны енд ана толы тсне бастаандаймыз».абит Мсрепов АСТАНА. Офицер Российской армии, дипломат, чиновник российской администрации.) азастан мдениетне лкен лес осан азаты алашы ылымдарыны бр Шоан Шыыслы Улиханов. Шоан Уалиханов - дебиет - азаша реферат - Каталог файлов Шоанмен брге оыан оны жолдастары: «Шоан Кадет корпусына крген кезде орыс тлн блмейтн ед, бра зерек ед, сресе, оны ерекше кзге тсетн нер - сурет салыштыы ед», - деп жазады. (Кембридж тсл). Бгнг заманымызда кешег кшпеллерд шыан тегн, жер атауын анытай зерттеуд иындатып отыран мселе, ол империялы кмет жргзген саясат жадайында, кптеп келген казак жне орыс шаруалары кшпел мал шаруашылыына олайлы аза жерн басып алу«ашар жадайы туралы жерглкт жерден нанымды малматтар алу шн жне бл з бден олдан келетн, ммкндгнше жан-жаты зерттеп, блп келетн, Орталы Азияны осы блктерндег сауда жолдарын зерттеу шн сенмд адамды аттандыру ажет болды. Ш. азрг останай облысы аумаында (Сарыкл ауданы Кнтимес мекеннде) дниеге келген. Улиханов Шоан (Мхамедханафия) Шыыслы (1835-1865) азаты лы алымы, аартушы, шыыстанушы, тарихшы, этнолог, географ, фольклортанушы, суретш. Уалиханов одна из замечательных личностей в среде казахского народа в дореволюционный период, просветитель-демократ, путешественник, этнограф, филолог. 1 Абай жне казрг заман 2 Шокан жне географиялык детерминизм 3 З,Фрейд жне психоанализ 5 Ф,Ницше жне аса кушт адам.аза лкесн аса крнект зерттеушс Шоан Уалиханов.Жер кадастр, Жылжымайтын млк. Оны архивнде толып жатан чертеждер, карталар, схемаларды сызбалары саталан, оларды кпшлг осы кнге дейн сыры ашылмай жне алпына келтрлмей жатыр.[2]. Алайда, ол алашыда орысша блмесе де, зн зеректег арасында орыс тлн Смотреть что такое "Шокан Уалиханов" в других словарях: Уалиханов, Шокан Чингисович — Чокан Валиханов Шоан Улихан Имя при рождении: Мухаммед Ханафия Род деятельности: казахский учёный, историк, этнограф и фольклорист, пут кес Шыыс Улиханлы сол жерде аа слтан болан. Шоан Уалиханов. 30.8k Followers, 277 Following, 227 Posts - See Instagram photos and videos from Шоан Уалиxан Shokan Ualikhan (shokanualikhan). Азияны жер-суын жетк блетн, лы географтарды ктаптарында жо, тпт, Бас штабты знде жо деректерд айтып беретн.«Шоан Манасты зерттеуш». Зерттеген лиро-эпосты поэмасы? Ш.Ш.Уалиханов з зерттеген елдерд картаа тсру сне елеул лес осты. Шоан Уалиханов (1835-1865). Дата: 06 Ноября 2012 в 19:45 Автор: Пользователь скрыл имя Тип: реферат.Шокан.docx (306.40 Кб) — Открыть, Скачать.Жетсу лкеснде ол кне Алматы, ойлы, Алмалы алашытарын зерттеп, кне тиын ашалар коллекциясын жинады, Табалы Азияны жер-суын жетк блетн, лы географтарды ктаптарында жо, тпт, Бас штабты знде жо деректерд айтып беретн.8. V3.kz - Рефераты шпаргалки ,курсовых и дипломных работы, доклады. Оны ыса Вопрос 3 Ш. Ол Орта Азия мен азастанды зерттеудег асан лы ебегмен дние Ек-ш жылдан кейн-а Шокан з класындаылардан ана емес, знен ек жас лкендерд класындаыларды1856 жылы Шоан ырыз елн зерттеу экспедициясына атысады.оры мражай ожа Ахмет Иассауи кесенесмен брге лкен ылует (жер асты мешт, XII .), Сегз Шоан Уалиханов-саяхатшы Саяхаты 1858 — 1859 жылдардаы Шоанны ашарияа сапары алымды, аартушылы саласындаы ебегн жаа белеске ктерлуне жол ашты. з атасы Ули де хан болан. Ыстыкл сапарында браз жерлерд брге аралаан.Барлы экспедицияларда Шоан Уалиханов баран елдерн жерглкт халын ден ойып зерттейд. Шоан мрасыны жариялануы, зерттелу (.Марлан, С.Манов, т.б.) Шоан Уалиханов лы аартушы демократ, азаты лама алымы, шыыстанушы, тарихшы, Этнограф, фольклорист Шоан Шыыслы УалихановБгнг заманымызда кешег кшпеллерд шыан тегн, жер атауын анытай зерттеуд иындатып отыран мселе, ол. Следить. Отбасылы трбиедег жес Айаным мен кес Шыысты негел ыпалы. Уалиханов.Чокан (Шокан) Чингисович Валиханов казахский учёный, а также историк, этнограф, фольклорист, путешественник и просветитель, офицер Генерального штаба Российской армии, разведчик. Чокан (Великий ученый-историк, этнограф, географ, экономист, путешественник. Дата поступления: 15 Января 2011 в 14:40 Автор работы: Пользователь скрыл имя Тип: реферат.Ыстыкл сапарында браз жерлерд брге аралаан. Реферат казакша шокан уалиханов - wallyredanteater.webcam wallyredanteater.webcam. (1835-1865). Чокан Валиханов родился в семье, где традицией, начиная с деда Вали (внука хана Аблая) П.П.Семенов-Тянь-Шанский зн Жетсу бойындаы зерттеулерн жргзген кезде ШоанЫстыкл сапарында браз жерлерд брге аралаан.уалиханов туралы казакша реферат, шокан шынгысулы уалиханов туралы казакша омирбаяны, улиханов шоан шыыслы. Бабасы Абылай Ботай онысын зерттеу.Шоан «Манасты» этнографиялы маызына зор мн берп, оны рбр жыр шуматарына, сздерне, кс, жер, су аттарына, оларды ылыми дрыс жазылуына ерекше кл блген. Рефераты - шокан уалиханов казакша рефераттар. алымдар лы Жбек жолыны азрг жадайдаы туристтк ммкндктерн зерттеп, азастан, ХР Шыжа-йыр автономды ауданы мен ырызстан территорияларын жаппай амтитын ауымды халыаралы тур жобасын жасамашы. . ырыздар мен лы жз азатарыны тарихы, этнографиясы жайлы млметтер жинайды, фольклор нсаларын жазып алады. Валиханов, Чокан Чингисович Википедия Чокан Валиханов родился в орде-зимовке Кунтимес Аман-Карагайского внешнего округа ныне местность в Шокан Валиханов в 1859 году. Ш. Шоанны шыармаларын жинап бастыруда орыс алымдарыны ебег аса зор. Шоан Улиханов. Шокан Уалиханов. Веселовскйй былай деп жазды: «Шоан Уалиханов Шыыстану лемн стнен йрыты жлдыздай жар ете алды. Улиханов Шоан Шыыслы.

1856 жылы Шоан ырыз елн зерттеу экспедициясына атысады. ашария ол кезде Ресей тарапынан зерттелмеген лке болатын. Улихановотанды ылым мен дебиет тарихында лкен орын алады. Кадет корпусын 1853 жылы он жет жасында бтрген Шоан Батыс Сбр генералШокан 1853 жылы кадет корпусын корнет офицер шенмен бтргеннен кейн Сбр казак скернеЕскерткшт саяси жер аударылып келген поляк революционер Леполъд Ластовский елге, туан жерге деген сйспеншлгн артуына ыпал ету.Шоан Улиханов Жоар очерктер. Попроси больше объяснений. Ары атасы-азаты лы ханы Абылай, Шоан оны шберес. Шоан дние жз дебиеттерн кп оыан шыармаларына пкр айтан, зерттеген. (М.озыбаев атындагы СМУ).Ыстыкл экспедициясы кезнде Шокан Уалиханов ылыми деректер мен атар, ерте замандаы кптеген коллекцияларды жинады.Шокан Уалиханов эссе азаша - Школьные Знания.comznanija.com/task/21376550Шокан Уалиханов эссе азаша. азаты крнект алымы - Шоан Уалиханов. Ыстыкл сапарында браз жерлерд брге аралаан. Реферат на тему Шо ан Уалиханов 1835-1865 по предмету Литература и русский язык.П.П.Семенов-Тянь-Шанский зн Жетсу бойындаы зерттеулерн жргзген кезде Шоан пкрне нем ден ойып, аылдасып отыран. аза тлндег рефераттар - Тарих.П.П.Семенов-Тянь-Шанский зн Жетсу бойындаы зерттеулерн жргзген кезде Шоан пкрне нем ден ойып, аылдасып отыран. Шоан дние жз дебиеттерн кп оыан шыармаларына пкр айтан, зерттеген. Шоан уалиханов зерттеуш - алым. азАпарат - Биыл азаты мадайына бткен бртуар алымы, дниежзне аты мшр жианкез Шоан Улихановты туанына - 180 жыл. з кес Шыыс, лы атасы Улихан. Такенов Т.Е Темирханова А. Ары атасы азаты лы ханы Абылай, Шоан оны шберес. Шокан Уалиханов (полное его имя Мухаммед-Ханафия, Шокан прозвище, данное матерью) родился в ноябре 1835 года в урочище Кушмурун Кокшетауской (ныне Северо-Казахстанская) области, в семье старшего султана правителя Шынгыса Уалиханова Шоан Шыыслы Улиханов (шын есм Мхаммед анафия 1835, останай облысы Сарыкл ауданы смрын жер — 10 сур 1865, Кшентоан, Жетсу) — азаты лы алымы, XIX асырды екнш жартысында азастанда туан демократты «Алтынемел» мемлекеттк мемориалды музей 1985 жылы ыркйект 20-сында азаты аса крнект алымы Шоан Улихановты туанына 150 жыл толу рметне Шокан Уалиханов - Duration: 5:00."лыларды жмба сыры" (05) - Шоан Уалиханов блм - Duration: 26:18.

Полезное: